Bonus

Zamyšlení o Lásce

Drahý příteli, chci Ti dát, co je nad mé síly,
vždyť snazší je přenést oceán v dlaních,
či spočítat všechny hvězdy na nebesích,
než spoutat Lásku slovy.

Pokusím se tedy nyní o nemožné,
popsat Ji, hrubými neotesanými slovy:
Je všechno a zároveň není nic…
Láska je, když dáváš všechno a na oplátku nechceš nic.
Láska je, když i nesmělý úsměv znamená všechno a vše ostatní nic.

Láska má mnoho různých tváří,
každá z nich je jiná a přece mají mnoho společného.
Všechny mají svůj původ v Dokonalém,
my máme tu výsadu, že můžeme vidět Jeho odlesky.

Láska je všechno, oč v životě běží, vždyť život sám
vznikl z obrovské Lásky a jen díky Ní stále ještě trvá.

Láska je, když vidíš dokonalost,
protože odpouštíš nedostatky.

Láska je, když nesnažíš se slzy druhého radostí setřít,
ale když část necháš jich odplavit vlastníma očima.

Láska léčí, když druh s tebou cítí
a zraňuje, když sdílíš bolest druhého.

Láska je dát se někomu druhému
a jeho přijmout jako součást sebe.

Ještě jedno ti řeknu příteli drahý, je to skvost,
kvůli kterému stojí za to se až do posledního dechu bít.

Jan Halámka

 

Manželská láska

Láska je víc, než pouhé vzplanutí,
je potřeba se pro ni rozhodnout.
Pak vytrvá přes všechny těžkosti
i kdyby vášeň už dávno vyhasla.

Láska je když ctíš svého muže,
když se na něj i přes jeho chyby spoléháš.
Láska je když chráníš svou ženu,
když kvůli ní bez řečí snášíš nepohodu.

Milovat znamená nevzpomínat křivdy,
s vědomím, že taky někdy ublížíš.
Své nejzranitelnější místo otevírat
stejně nedokonalému člověku jako jsi ty.

Láska znamená sdílet povinnosti,
podepřít druhého, když neví kudy kam.
Láska je, když víš, že se můžeš opřít,
než doplníš vyčerpané síly.

 

Jan Halámka